Selecteer een pagina

Hoe zit het met garantie op Apollo Sails Benelux zeilen?

Wij geven 4 jaar garantie op materiaal- en constructiefouten van een toerzeil, bij normaal gebruik door de klant. Garantieclaims ten aanzien van verkeerd gebruik, onachtzaamheid, verkleuring en schimmelvorming worden helaas niet gehonoreerd. De garantie wordt tevens enkel verleend aan de eerste gebruiker van de zeilen en is niet overdraagbaar.

Onder verkeerd gebruik verstaan wij o.a. het gebruik van het zeil boven het aangegeven windslot, het onjuist en te zwaar belasten door bijv. onjuiste valspanning of onjuiste spanning op reguleerlijnen, het verkeerd opbergen van het zeil, het veelvuldig laten ‘floggen’ van het zeil, het zeil met onjuiste middelen schoonmaken, het onjuist eigenhandig aanpassen van het zeil etc.

Wat betreft ‘normaal gebruik’ nog het volgende: een zeil is een maatwerkproduct dat door geen enkele gebruiker hetzelfde wordt gebruikt. Elk zeil kent een uniek gebruik. Extreme gebruiksschade door gebruik van het zeil in extreme hoeveelheden UV, regen of wind valt dan ook buiten de garantie. Om diezelfde redenen vallen lichtweer- en wedstrijdzeilen buiten de standaard garantie.

Let op, onze garantie is geen verzekering. Indien u het zeil onverhoopt schade heeft toegebracht, komt u dan asap met het zeil retour. Ook al valt het niet onder de garantie, wij doen er alles aan om u snel weer op weg te helpen! Dat is de service die wellicht nog belangrijker is dan een garantie.